top of page

Cộng đồng nocode #1 Việt Nam

Ai cũng có thể lập trình với NoCode

Kiến thức

​Trải nghiệm

Kết nối

No code development là gì?

No-code development là việc bạn xây dựng các ứng dụng website, mobile, chatbot, vv bằng các nền tảng hỗ trợ như Bubble, Webflow, GlideApps, vv

Với các nền tảng này, bạn không cần biết nhiều về lập trình vẫn làm được.

Product

Ai nên sử dụng nocode?

MVP Builders, Startup founders, chủ doanh nghiệp, và freelancer là những đối tượng nên sử dụng nocode!

NoCode Founders

Bạn là solo founder, hoặc co-founder của bạn cũng không làm IT. Việc tìm technical founder không phải là chuyện dễ dàng. No-code platform sẽ giúp bạn tự xây dựng được MVP mà không phải mất thời gian dài để học lập trình.

Chủ doanh nghiệp

Bạn muốn xây dựng các internal tool (app nội bộ) cho công ty bạn dùng. Bạn muốn tự động hoá các quy trình cho doanh nghiệp.

MVP Builders

Bạn chưa chắc chắn về ý tưởng của mình. Bạn cần phát triển MVP nhanh, gọn, rẻ nhất có thể để validate idea, xác định product/market fit.
Bạn không có kinh phí lớn để thuê lập trình viên, freelancer. Một MVP nếu outsource ngoài tầm $1000-$4000. Trong khi với no-code platform, chỉ tốn vài chục đô 1 tháng.

​Freelancers

Bạn muốn tìm kiếm một công việc tư do với mức lương tương đương lập trình viên, nhưng bạn không thích lập trình. Nocode có thể đem đến cho bạn công việc tương tự

Khoá học nocode

Kết thúc khoá học bạn sẽ có khả năng phân tích tính năng và tự xây dựng phát triển phần mềm bằng nocode của riêng bạn.

NoCode Platforms

Dưới đây là danh sách các nocode platform (nền tảng nocode) nổi tiếng được nhiều người sử dụng. NoCode Việt Nam sẽ hỗ trợ cộng đồng sử dụng các nền tảng này.

Adalo

Web App, Mobile App

Tạo ứng dụng mobile, web app, internal tool nhanh chóng

BuildBox

Game Builder

Reskin game tốt nhất

GlideApps

Mobile App

Tạo ứng dụng mobile, internal tool nhanh chóng

MemberSpace

Memberships, Payment

Xây dựng trang thành viên

Airtable

Database

Xây dựng cơ sở dữ liệu

Carrd

Landing Page Builder

Xây dựng landing page dễ dàng

Gumroad

Payment

Công cụ thanh toán

MemberStack

Memberships, Payment

Xây dựng trang thành viên

Bubble

Web App, Mobile App

Xây dựng web app tốt nhất

Draftbit

Mobile App

Xây dựng mobile app